Навчальні предмети

Програма Бакалавра геоінформаційних систем і технологій
(у дужках - номери семестрів)
 1. Історія та культура України (2)
 2. Українська мова (1)
 3. Філософія (3)
 4. Іноземна мова (1, 2)
 5. Фізичне виховання (1, 2)
 6. Вища математика (1, 2, 3)
 7. Фізика (1, 2)
 8. Інформатика і програмування (1)
 9. Основи екології (1)
 10. Топографія (1, 2)
 11. Геодезія (2, 3, 4)
 12. Електронні геодезичні прилади (3)
 13. Метрологія, стандартизація і сертифікація (3)
 14. Геологія і геоморфологія (4)
 15. Математична обробка геодезичних вимірів (4)
 16. ГІС і бази даних (4, 5)
 17. Вища геодезія (5)
 18. Картографія (5)
 19. Земельне право (5)
 20. Фотограмметрія та дистанційне зондування (6, 7)
 21. Землеустрій (6, 7)
 22. Супутникова геодезія та сферична астрономія (7)
 23. Організація і управління виробництвом (7)
 24. Основи охорони праці (7)
 25. Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз (8)
 26. Державний земельний кадастр (8)
 27. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (3, 4, 5, 6)
 28. Основи чисельних методів (3)
 29. Обробка цифрових аерокосмічних зображень (5, 6)
 30. Астрономо-геодезичні прилади (4)
 31. Космічна фотограмметрія (8)
 32. Спектрофотометрія ландшафтів (8)
 33. Прикладна гравіметрія (7)
 34. Обчислювальна геометрія (5)
 35. Космічні навігаційні системи (5, 6)
 36. Основи геофізики (6)
 37. Радіогеодезія і навігація (7)
 38. Геомаркетинг і геологічна інформатика (8)
 39. Геоінформаційний аналіз (8)