Вітаємо вас на сайті кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою!

Інформація абітурієнту >>

Кафедра готує бакалаврів та магістрів за двома освітньо-професійними програмами — «Землеустрій та кадастр» і «Геоінформаційні системи і технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Використання космічних апаратів для практичних потреб цивілізації привело до створення супутникових систем, за допомогою яких здійснюється вивчення природних ресурсів Землі, проводяться високоточні спостереження материків і океанів з метою одержання інформації про події і явища, що відбуваються на земній поверхні, в повітряному та підводному середовищі. Наявність такої цінної інформації може забезпечувати надійний глобальний контроль за екологічною, метеорологічною, економічною ситуацією у різних країнах світу, а також істотно поліпшувати навігацію суден і літаків, оптимізуючи систему управління транспортом. Спостереження, що проводяться супутниками-розвідниками, зараз стали важливим елементом обороноздатності, економічної та інформаційної безпеки держав. Для вирішення цих завдань впроваджуються геоінформаційні системи, що забезпечують комп’ютерний аналіз і синтез геопросторових даних з метою одержання нової необхідної інформації та прийняття оптимальних рішень.

У Конституції України земля визнана основним національним багатством, яке особливо охороняється державою. Досвід розвинутих зарубіжних країн і нашої держави показує, що реальним механізмом раціонального використання земель, нового впорядкування територій та регулювання земельних відносин може бути тільки землеустрій, який повинен забезпечувати перехід до нового земельного ладу з новими формами господарювання, землеволодіння і землекористування. Крім того, економічна безпека України залежить від економічної незалежності, стійкості і стабільності економіки землекористування, здатності її до саморозвитку і прогресу. Вибір правильного шляху вирішення земельного питання, становлення і розвитку системи ефективного землекористування та землевпорядкування особливо важливий для України, яка є однією з перших держав в світі за наявністю земельних ресурсів.

Вказане обумовило об’єднання зусиль науковців і викладачів у Національному авіаційному університеті з метою підготовки фахівців у галузі геодезії, геоінформаційних систем, землеустрою та кадастру.

Кафедра аерокосмічної геодезії та землеустрою має в своєму розпорядженні наукові лабораторії геоінформаційних систем та фотограмметрії, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням, цифровими фотограмметричними станціями.

Після закінчення університету випускники є бажаними спів­робітниками державних та приватних компаній в галузі геодезії, картографії, землеустрою та геоінформаційних систем, геодезично-територіальних і транспортно-економічних служб держадміністрацій та інших установ.

Викладачі кафедри активно займаються науковою діяльністю, більшість з них мають наукові ступені та вчені звання, є висококваліфікованими фахівцями. На кафедрі створено всі умови для цікавого і змістовного навчання студентів, оптимального розвитку їхніх творчих здібностей. Кваліфікований викладацький склад, наявність сучасних навчальних аудиторій, можливість залучення студентів до наукових досліджень дозволяє нашим випускникам стати конкурентноздатними фахівцями та служить основою для формування майбутніх професіоналів своєї справи.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer