Академічні дисципліни спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

Освітній ступінь «Бакалавр»

ОПП «Геоінформаційні системи і технології» ОПП «Землеустрій та кадастр»
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Історія української державності та культури
Ділова українська мова 
Фахова іноземна мова 
Філософія 
Фізичне виховання та самовдосконалення
2. Цикл професійної підготовки
Вища математика
Фізика
Інформатика і програмування
Топографія
Геодезія
Електронні геодезичні прилади
Геологія і геоморфологія
ГІС і бази даних  
Вища геодезія  
Фотограмметрія та дистанційне зондування 
Землеустрій 
Організація і управління виробництвом
Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз  
Державний земельний кадастр  
Чисельні методи та обробка геодезичних вимірів
Супутникова геодезія
Астрономо-геодезичні прилади
Обробка цифрових аерокосмічних зображень
Космічні навігаційні системи
Геоінформаційний аналіз
 
Екологобезпечне землекористування 
Метрологія, стандартизація і сертифікація
Основи земельних відносин
Картографія
Економіка землекористування
Землевпорядне проектування
Основи охорони праці в землеустрої
3. Навчальні практики
Топографічна навчальна практика Геодезична навчальна практика
4. Виробничі практики
Геодезична практика 
Практика з глобальних навігаційних систем
Топографічна практика 
GNSS-практика 
5. Атестація здобувачів вищої освіти
Кваліфікаційна робота
6. Вибіркові дисципліни
Дисципліна 1
Дисципліна 2
Дисципліна 3
Дисципліна 4
Дисципліна 5
Дисципліна 6
Дисципліна 7
Дисципліна 8
Дисципліна 9
Дисципліна 10
Дисципліна 11
Дисципліна 12
Дисципліна 13
Дисципліна 14
Дисципліна 15
(див. перелік)
7. Факультативні дисципліни (за додатковою угодою)
Військова підготовка
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Первинна медична допомога
Сучасна українська мова 

 

Освітній ступінь «Магістр»

ОПП «Геоінформаційні системи і технології» ОПП «Землеустрій та кадастр»
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Філософські проблеми наукового пізнання  
Ділова іноземна мова
2. Цикл професійної підготовки
Методологія прикладних досліджень у сфері геодезії та землеустрою
Управління земельними ресурсами
ГІС в кадастрових системах
Аерокосмічні методи моніторингу довкілля
Аналіз геоданих
Програмування в ГІС
 
Моніторинг та охорона земель
Соціально-економічний розвиток територій
Інституціональне забезпечення землевпорядних та геодезичних робіт
3. Виробничі практики
Науково-дослідна практика у сфері геоінформаційних систем і технологій Науково-дослідна практика у сфері землеустрою та кадастру
Переддипломна практика
4. Атестація здобувачів вищої освіти
Кваліфікаційний екзамен
Кваліфікаційна робота
5. Вибіркові дисципліни
Дисципліна 1
Дисципліна 2
Дисципліна 3
Дисципліна 4
Дисципліна 5
Дисципліна 6
(див. перелік)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer