Вибіркові дисципліни 2024-2025 н.р.

У кожному семестрі здобувачі вищої освіти обирають 2-3 вибіркові дисципліни із запропонованого переліку.  Рекомендовані дисципліни не мають позначення а. Символом а позначено альтернативні дисципліни. Кількість дисциплін, яку треба обрати, дорівнює кількості рекомендованих дисциплін.

Одна з вибіркових дисциплін кожного навчального року є нефаховою, тобто її читає інша кафедра університету. Для таких дисциплін у дужках вказано кафедру, яка читає дисципліну.

Ви можете подивитись силабус та робочу програму кожної дисципліни. Посилання на них з'являються при наведенні курсору миші на назву дисципліни (або при натисканні на назву дисципліни на пристроях з сенсорним екраном).

Освітній ступінь «Бакалавр»

ОПП «Геоінформаційні системи і технології» ОПП «Землеустрій та кадастр»
2-й курс, 3-й семестр
Реляційні бази даних
Прикладне програмування
Геоінформатика
Теорія оптичних система
 
Дешифрування аерокосмічних зображеньа
Математична основа карта
Технологічне забезпечення геодезичних робіт
Основи просторового планування
Екологічне ґрунтознавство (кафедра екології)
Основи геології і гідрологіїа
Історія земельних відносина
Екологічна геологіяа (кафедра екології)
2-й курс, 4-й семестр
Основи астрономії
Екологічна геологія (кафедра екології)
Геопросторові бази даниха
 
Екологічне ґрунтознавствоа (кафедра екології)
Основи ґрунтознавства та ландшафтознавства
Математична обробка геодезичних вимірів
Ринок земель та нерухомостіа
Основи економіки природокористуванняа
Об'єкти інфраструктуриа
3-й курс, 5-й семестр
Основи геофізики
Математичні методи оптимізації
Основи охорони праці (кафедра цивільної та промислової безпеки)
 
Основи інженерної геодезіїа
Обчислювальна геометріяа
Поведінка селітебних територій в надзвичайних ситуаціяха (кафедра цивільної та промислової безпеки)
Прогнозування та планування використання земель
Комп'ютерні технології та автоматизація в землеустрої
Поведінка селітебних територій в надзвичайних ситуаціях (кафедра цивільної та промислової безпеки)
 
Космічне зондування в землеустроїа
Інженерне та комп'ютерне проєктуванняа
Моніторинг надзвичайних ситуаційа (кафедра цивільної та промислової безпеки)
3-й курс, 6-й семестр
Автоматизоване геометричне моделювання (AutoCAD)
Цифрові плани і карти
ГІС в управлінні територіямиа
Транспортно-навігаційні ГІСа
Мережевий аналіз в ГІСа
Цифрова картографія в землеустрої
Управління територіальним розвитком
ГІС в просторовому плануванніа
Основи містобудуванняа
4-й курс, 7-й семестр
Прикладна гравіметрія
Радіогеодезія і навігація
3D-моделювання в проєктуванні (кафедра архітектури та просторового планування)
 
Космічна геодинамікаа
Цифрова фотограмметріяа
Інструментальні методи хімічного аналізуа (кафедра хімії)
Планування територій і містобудування
Оцінка земель
Земельне та екологічне право

Законодавчі та правові основи кадаструа
 
Космічні навігаційні системиа
Державні кадастрові системиа
Регулювання лізингових відносина
4-й курс, 8-й семестр
Космічна фотограмметрія
Спектрофотометрія ландшафтів
Оцінка землі та нерухомого майнаа
Аналітичний геомаркетинга
ГІС в просторовому плануванніа
Землеустрій земель авіаційного транспорту
Фізико-хімічні методи аналізу ґрунтів (кафедра хімії)
Цифровий маркетинга
Інструментальні методи хімічного аналізуа (кафедра хімії)

 

Освітній ступінь «Магістр»

ОПП «Геоінформаційні системи і технології» ОПП «Землеустрій та кадастр»
1-й курс, 1-й семестр

Геодезична гравіметрія

Відкриті ГІС

Аерокосмічні знімальні системи

Розробка картографічних веб-сервісіва

ГІС в управлінні територіямиа

Основи теорії обробки сигналіва

Сучасний менеджмент та маркетинг нерухомості

Екологія землекористування

Менеджмент в землеустрої

Управління та оцінка нерухомостіа

Державне регулювання у сфері земельних відносина

Ліцензування та патентування діяльностіа
1-й курс, 2-й семестр

Геологістика

Геостатистика

ВІМ-менеджмент (кафедра комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів)

ГІС в транспортних системаха

Проєктування геоінформаційних система

Реконструкція промислових і цивільних будівельа (кафедра комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів)

Національна інфраструктура геопросторових даних

Землевпорядне моделювання (AutoCAD)

Урбанізація територій, наближених до аеропортів (кафедра інфраструктури авіаційного транспорту)

Муніципальні ГІСа

Використання державних реєстрів у землеустроїа

Містобудівні аспекти розвитку аеропортіва (кафедра інфраструктури авіаційного транспорту)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer