Вибіркові дисципліни 2022-2023 н.р.

У кожному семестрі здобувачі вищої освіти обирають 2-3 вибіркові дисципліни із запропонованого переліку.  Рекомендовані дисципліни не мають позначення а. Символом а позначено альтернативні дисципліни. Кількість дисциплін, яку треба обрати, дорівнює кількості рекомендованих дисциплін.

Одна з вибіркових дисциплін кожного навчального року є нефаховою, тобто її читає інша кафедра університету. Для таких дисциплін у дужках вказано кафедру, яка читає дисципліну.

Освітній ступінь «Бакалавр»

ОПП «Геоінформаційні системи і технології» ОПП «Землеустрій та кадастр»
2-й курс, 3-й семестр
Математична основа карт

Прикладне програмування

Геоінформатика

Теорія оптичних система

Дешифрування аерокосмічних зображеньа

Картографіяа
Історія земельних відносин

Основи ґрунтознавства та ландшафтознавства

Моніторинг надзвичайних ситуацій (кафедра цивільної та промислової безпеки)

Основи геології і гідрологіїа

Технологічне забезпечення геодезичних робіта

Аналіз і візуалізація даниха (кафедра біотехнології)
2-й курс, 4-й семестр
Основи астрономії

Аналіз і візуалізація даних (кафедра біотехнології)

Геопросторові бази даниха

Моніторинг надзвичайних ситуаційа (кафедра цивільної та промислової безпеки)
Основи економіки природокористування

Математична обробка геодезичних вимірів

Ринок земель та нерухомостіа

Основи науково-дослідної роботи студентаа

Об'єкти інфраструктуриа
3-й курс, 5-й семестр
Цифрові плани і карти

Математичні методи оптимізації

Основи геофізики

Основи інженерної геодезіїа

Транспортно-навігаційні ГІСа

Обчислювальна геометріяа

Мережевий аналіз в ГІСа
Прогнозування та планування використання земель

Комп'ютерні технології та автоматизація в землеустрої

Поведінка селітебних територій в надзвичайних ситуаціях (кафедра цивільної та промислової безпеки)

Космічне зондування в землеустроїа

Інженерне та комп'ютерне проєктуванняа

Географічна та екологічна епідеміологіяа (кафедра біотехнології)
3-й курс, 6-й семестр
Автоматизоване геометричне моделювання

Основи охорони праці (кафедра цивільної та промислової безпеки)

ГІС в управлінні територіямиа

Поведінка селітебних територій в надзвичайних ситуаціяха (кафедра цивільної та промислової безпеки)
Цифрова картографія в землеустрої

Управління територіальним розвитком

Супутникова геодезіяа

Основи містобудуванняа
4-й курс, 7-й семестр
Прикладна гравіметрія

Радіогеодезія і навігація

Географічна та екологічна епідеміологія (каф. біотехнології)

Космічна геодинамікаа

Цифрова фотограмметріяа

Інструментальні методи хімічного аналізуа (кафедра хімії)

Планування територій і містобудування

Оцінка земель

Земельне та екологічне право

Законодавчі та правові основи кадаструа

Космічні навігаційні системиа

Державні кадастрові системиа

Регулювання лізингових відносина

4-й курс, 8-й семестр
Космічна фотограмметрія

Спектрофотометрія ландшафтів

Оцінка землі та нерухомого майнаа

Аналітичний геомаркетинга
Землеустрій земель авіаційного транспорту

Фізико-хімічні методи аналізу ґрунтів (кафедра хімії)

Цифровий маркетинга

Інструментальні методи хімічного аналізуа (кафедра хімії)

 

Освітній ступінь «Магістр»

ОПП «Геоінформаційні системи і технології» ОПП «Землеустрій та кадастр»
1-й курс, 1-й семестр
Геодезична гравіметрія

Відкриті ГІС

Урбанізація територій, наближених до аеропортів (кафедра комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів)

Розробка картографічних веб-сервісіва

ГІС в управлінні територіямиа

Містобудівні аспекти розвитку аеропортіва (кафедра комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів)
Сучасний менеджмент та маркетинг нерухомості

Державне управління в галузі земельних відносин

Управління якістю землевпорядних робіт

Управління та оцінка нерухомостіа

Державне регулювання у сфері земельних відносина

Ліцензування та патентування діяльностіа
1-й курс, 2-й семестр
Геологістика

Аерокосмічні знімальні системи

Геостатистика

ГІС в транспортних системаха

Основи теорії обробки сигналіва

Проектування геоінформаційних система
ГІС в національній інфраструктурі просторових даних

Державна реєстрація права власності та інших речових прав

Фізико-хімічні методи аналізу ґрунтів (кафедра хімії)

Муніципальні ГІСа

Природно-ресурсний потенціал розвитку територійа

Інструментальні методи хімічного аналізуа (кафедра хімії)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer