Геоінформаційні системи і технології

Завантажити освітньо-професійну програму ОС «Бакалавр»
Завантажити освітньо-професійну програму ОС «Магістр»

Геоінформатика – це одночасно наука і тех­нологія, яка використовує інформаційні технології для розв'язання задач географії, картографії, територіального управління та різних галузей науки та інженерії. Геоінформатика виникла на стику наук про Землю (геологія, геодезія, метеорологія та ін.), прикладних наук (картографія, фотограмметрія, дистанційне зондування Землі) та комп'ютерної інженерії (програмування, бази даних, комп'ютерна графіка, автоматизоване розпізнавання образів). Геоінформатика – це унікальна міждисциплінарна наука, ефективне функ­ціонування якої інтегрує найрізноманітніші дані (космічні та аерофотознімки, геодезичні виміри, інфор­­маційні ресурси, накопичені людством у різних галузях науки), впроваджує передові розробки сучасного програмування, алгоритмізації, прикладної математики тощо.

Основою геоінформатики є геоінформаційні системи (ГІС) – сучасні спеціалізовані комп'ютерні системи, орієнтовані на роботу з геопросторовими даними (геоданими), тобто даними про форму та розташування об'єктів на земній поверхні. Існує багатий набір ГІС-технологій (геоінформаційних технологій), які інтегрують в собі системи збору інформації (це геодезичні знімання, дистанційне зондування, моніторинг навколишнього се­ре­довища), системи збереження інформації (бази даних та бази знань), системи обробки інформації (обробка аерокосмічних зображень, три­вимірних моделей місцевості, аналіз просторових даних), зокрема хмарне середовище Google Earth Engine, а також системи відображення інформації у вигляді електронних карт, три­вимірних сцен тощо (див. приклади роботи в ГІС).

Кафедра аерокосмічної геодезії та землеустрою НАУ готує ГІС-фахівців, які володіють теоретичними та практичними знаннями про розробку та впровадження ГІС в різних галузях. Ці навички дуже корисні у всіх сферах, пов'язаних з просторовими явищами, такими як природничі та соціальні науки, оборона, медицина, інженерія, гідрологія, сільське та лісове господарство, моніторинг глобальних змін та територіальне планування місцевих, регіональних та національних систем.

Після закінчення навчання ви станете фахівцями з обробки та аналізу просторових даних, візуалізації даних та використання ГІС. Ви зможете зайняти цікаві вакансії, що вимагають високої кваліфікації, у приватних підприємствах, науковій сфері, промисловості та на державній службі.

Геоінформаційні системи забезпечують потужні розв’язки реальних проблем, використовуючи одну з найсучасніших технологій. Це важлива та актуальна галузь, у якій зайнято сотні тисяч людей у світі. ГІС-спеціалісти стануть особливо затребуваними під час післявоєнної відбудови України. 

Ступінь бакалавра та магістра ГІС надає студентам загальну основу необхідних знань, міцну основу технологічних навичок та гнучкість у застосуванні цих навичок у широкому колі професійних та академічних галузей. Багато випуск­ників можуть розглядати себе як члени тради­ційних професій, таких як інженерна справа, екологічна наука або архітектура, але багато хто інші потраплять до ланки нових фахівців, безпосередньо пов'язаних з геоінформаційними технологіями.

3D-моделювання міста

Програма бакалавра геоінформаційних сис­тем і технологій забезпечує студентів необхідними знаннями та вміннями, даючи їм можливість стати висококласними професіоналами у галузі геоінформатики. Студенти навчаються за унікальним навчальним планом, який використовує сильні сторони кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою в галузі програмування та Big Data з одного боку, та міждис­цип­лінарної підготовки в галузі астрономо-геодезії, дистанційного зондування Землі та аерокосмічних методів дослідження – з іншого боку.

Попит на фахівців в галузі ГІС у світі має 10-відсотковий річний темп зростання. Кар’єра ГІС-спеціаліста входить у Топ-100 найкращих кар'єр у світі. Серед найбільших роботодавців –комунальні та девелоперські компанії, транспорт, телекомунікації, наукові та освітні установи. Також ваші варіанти кар'єри можуть включати дослідження демографічних показників та природ­них ресурсів, міське і регіональне планування, охорону здоров'я та епідеміологію, правоохоронні органи та військову сферу. Ви можете ознайомитись зі списком роботодавців (стейкхолдерів), з якими співпрацює наша кафедра.

Вам не обов'язково потрібно бути ІТ-фахівцем. Оскільки ГІС має багато програмних пакетів і безпосередньо займається комп'ютерами та даними, професія часто асоціюється з інформаційними технологіями. ІТ-досвід корисний, але, крім комп'ютерної грамотності, вам потрібен широкий спектр навичок, щоб бути успішним ГІС-професіоналом. Проте уміння програмувати дозволить вам піднятись ще вище. Найбільш оплачувані варіанти кар'єри пов'язані саме з програмуванням в ГІС. Наша освітньо-професійна програма магістра геоінформаційних систем і технологій включає вивчення програмування мовою Python, створення програм для обробки геоданих та аерокосмічних знімків Землі, побудови цифрових карт, оволодіння методами автоматизації роботи в ГІС та програмування задач, які не реалізовані у стандартних ГІС-пакетах.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer