Землеустрій та кадастр

Завантажити освітньо-професійну програму ОС «Бакалавр»
Завантажити освітньо-професійну програму ОС «Магістр»

Землевпорядкування – одна з найдавніших професій, що особливої актуальності набуває в наш час – в період земельної реформи, коли проходить перерозподіл земельних ресурсів, надання земельних ділянок у власність і користування, купівля-продаж земельних ділянок, оцінка земельних ділянок тощо. Виконання всіх перерахованих видів робіт забезпечують фахівці з геодезії, картографії та землеустрою. До землевпорядників ставилися завжди з повагою, так як земельні ресурси є нашим багатством і саме збереженням цього багатства, а також розподілом земель, плануванням використання, управлінням земельними ресурсами, регулюванням земельних відносин вони займаються.

Однією з найважливіших проблем сьогодення є докорінна перебудова управління земельними ресурсами й організація раціонального їх використання, землеустрій, ведення державного земельного кадастру, який включає в себе збір, обробку, систематизацію і аналіз земельно-кадастрової інформації, її зберігання, розробку рекомендацій про зміни правового стану земель, надання необхідної інформації власникам та користувачам тощо.

Діяльність землевпорядника спрямована на виконання заходів з впорядкування, організації земельних ресурсів з метою подальшого ефективного їх використання та охорони. Землевпорядні служби проводять контроль за використанням та охороною земельних ресурсів; державні землевпорядні органи вирішують питання регулювання земельних відносин; органи державного земельного кадастру проводять реєстрацію речових прав, нерухомого майна та обмежень щодо нерухомого майна і внесення їх до автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру.

Освітня програма «Землеустрій та кадастр» для тих, хто хоче мати унікальну спеціальність на поєднанні права, економіки, інформаційних технологій, землевпорядного проектування та ГІС, екології та картографування. Головними дисциплінами професії є земле­устрій, земельний кадастр, земельне та екологічне право, основи земельних відносин та економіка землекористування. Тому протягом навчання у нас бакалавр (термін навчання 3 роки 10 місяців денна форма навчання) буде вивчати дисципліни що забезпечують реалізацію основних завдань професії, а саме, топографію і геодезію, картографію і дистанційне зондування землі, фотограмметрію, ГІС та оцінку землі, моніторинг і охорону земель, інформатику з програмуванням та створення геопросторових даних для галузевих кадастрів.

ЗЕМЛЕУСТРІЙ – це сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію території адміністративно-територіальних одиниць, суб’єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил. 

КАДАСТР – це збірник об’єктів, внесених до реєстру, який показує характеристики і стан власності, прав і обов’язків, обмежень і обтяжень.

ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами, про меліоративні мережі та складові частини меліоративних мереж.

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ – це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею. Завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони земель. 

ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ – система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільсько­гос­подарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Отже, землевпорядники на різних посадах регулюють і визначають земельні права та від­носини, формуючи документацію та договори. Кадастровики ведуть облік і оцінку земельних ділянок та земельних поліпшень, оновлюють карто­графічні матеріали, проводять обробку і аналіз інформації (аналіз просторових даних).

Кафедра аерокосмічної геодезії та землеустрою НАУ готує фахівців із землеустрою та кадастру, які володіють теоретичними та практич­ними знаннями про методи, інструменти, законодавство і стандарти для оформлення проектів із землеустрою.  

Після закінчення навчання ви станете фахівцями з обробки геодезичних вимірів, космічних і аерофотознімків та аналізу проблем землевласників і землекористувачів, оцінки земель та формування просторових даних для державного земельного кадастру, візуалізації даних моніторингу земель та використання ГІС для землевпорядного і містобудівного проектування. Ви зможете виконувати цікаві роботи, що вимагають державного і самоврядного управління, адміністрування приватних і орендованих земель, моніторингу та інспекційного контролю, грошової оцінки земель, екологічної оцінки впливу на землі проектів промислового освоєння і наслідків військових дій. Також можливо продовжити навчання у магістратурі для роботи у навчальній і науковій сфері або на державній службі.

Наявність військової кафедри, курсів водіїв автотранспорту, курсів дистанційних пілотів безпілотних літальних апаратів, ГІС дають можливість без відриву від навчання отримати додат­кові знання і посвідчення, які є особливо затребуваними під час військового стану та післявоєнної відбудови України. 

Ступінь бакалавра надає студентам загальну основу необхідних знань, що дозволяє нашим студентам отримати стажування та роботу під час літньої практики. Багато випуск­ників можуть отримати другу вищу освіту з суміжних спеціальностей, таких як містобудування, ГІС, оцінка земель, екологія та охорона навколишнього середовища, але багато хто потраплять до ланки нових фахівців, безпосередньо пов’язаних з новими технологіями в галузевих кадастрах, що потребують автоматизації в ГІС.

Освітня програма забезпечує студентів необхідними знаннями та вміннями, даючи їм можливість стати висококласними професіоналами щодо просторових даних, як вимагає час і Закон України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних». Студенти навчаються за унікальним навчальним планом, який використовує сильні сторони кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою в галузі землеустрою та кадастру.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer