Вимоги для оформлення тез

  1. Тези доповіді повинні відображати зміст доповіді; обсяг тез доповіді 2 повні сторінки; формат А5 (148х210); текстовий редактор – MS Word; орієнтація вертикальна; поля: з усіх сторін – 2 см; шрифт Arial 10 кегль; інтервал одинарний; абзац 0,5 см; вирівнювання по ширині (забороняється використовувати для вирівнювання знаки табуляції і пробіли).

  2. Структура тез доповіді: – УДК – вирівнюється по лівому краю; назва тез доповіді – по центру сторінки; прізвище авторів, назва ВНЗ (установи, організації), місто, електронна пошта, науковий керівник – вирівнюються по центру сторінки; анотація (до 50 слів), ключові слова (до 6 слів) та основний текст – вирівнюються по ширині сторінки; список використаних джерел – вирівнюється по ширині сторінки.

  3. Друкуються жирним: УДК, ПІБ авторів та наукового керівника, їх звання та посади, назва тез доповіді (великі літери), список використаних джерел.

  4. Друкуються курсивом (шрифт Arial 8 кегль): анотація і ключові слова.

  5. Графічний матеріал (рисунки, фото, графіки, схеми) та формули розташовуються після посилання на них. Під кожним рисунком вказується його номер і назва. Рисунки відокремлюються від основного тексту порожньою строчкою. Усі умовні позначки на рисунку, повинні бути пояснені в умовних позначеннях до нього.

  6. Математичні формули і знаки повинні бути виконані з застосуванням редактора формул Microsoft Equation. Формули нумеруються (справа в круглих дужках, не відступаючи від правого поля) тільки в тому випадку, якщо на них в тексті є посилання. Між крайніми знаками формули і текстом повинен виконуватися один інтервал.

  7. Таблиці повинні мати назви і порядковий номер, шрифт Arial 8 кегль.

  8. Список використаних джерел рекомендується подавати в порядку згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»;

  9. Назва файлу латинськими літерами, в якій зазначено прізвище автора або першого співавтора англійською мовою, наприклад, Petrenko.doc.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer