Вимоги для оформлення тез

  1. Обсяг тез доповіді – 2 повні сторінки формату А5, шрифт розміру 10, інтервал одинарний.
  2. Структура тез: код УДК, назва тез, прізвища та ініціали авторів, назва установи, місто, електронна пошта, науковий керівник (якщо є), анотація (до 50 слів), ключові слова (до 6 слів), основний текст, список використаних джерел.
  3. Під кожним рисунком вказується його номер і назва. Усі умовні позначки на рисунку повинні бути пояснені в підпису до нього. Формули нумеруються тільки, якщо на них в тексті є посилання. Таблиці повинні мати назви і порядковий номер.
  4. Список використаних джерел рекомендується подавати в порядку згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».
  5. В назві файлу з тезами зазначається прізвище автора або першого співавтора, наприклад, Petrenko.docx.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer