Міжнародна діяльність кафедри

Міжнародна діяльність Кафедри здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Статуту університету та згідно з Положеннями Факультету та Кафедри.

  1. Кафедра аналізує можливості та планує участь у міжнародних проектах та міжнародних освітніх програмах, прогнозує розвиток спільних наукових досліджень та науково-дослідних розробок за профілем своєї діяльності.
  2. Кафедра готує та подає декану Факультету пропозиції та проекти угод щодо встановлення навчально-методичних, науково-технічних та інших зв’язків з навчальними закладами, підприємствами, організаціями та установами інших країн, проводить відповідно до укладених угод та договорів науково-дослідні, консультаційні, рекламні та інші роботи.
  3. В рамках стратегії інтернаціоналізації Університету та з метою інтеграції освітніх програм Університету у глобальний академічний простір кафедра розвиває мережу ЗВО-партнерів для реалізації програм з академічного обміну для викладачів та студентів таких як Ерасмус +, Горизонт 2020, Фулбрайт, Німецька служба академічних обмінів (DAAD ) тощо.
  4. Кафедра планує, розробляє та виконує програми подвійних дипломів для підвищення конкурентоспроможності надання освітньої послуги за освітніми ступенями підготовки бакалаврів, магістрів та PhD.
  5. З метою розбудови науково-освітнього потенціалу університету Кафедра сприяє створенню освітніх консорціумів із провідними вузами Європейського союзу та країнами Східного партнерства (Capacity Building for Higher Education). Міжнародна діяльність з цього напрямку передбачає розвиток спеціалізованих робочих груп за освітніми програмами Кафедри, внесення відповідних змін до наявних навчальних планів, проведення міжнародних семінарів, конференцій, вебінарів тощо.
  6. Для розбудови власного науково-дослідного потенціалу Кафедра бере участь у створенні науково-дослідних груп  для розв’язання проблем в топографо-геодезичній сфері та у сферах землеустрою, кадастру, геоінформаціних систем та дистанціного зондування Землі, а також в імплементації Європейських стандартів якості; сприяє розширенню можливостей міжнародного стажування (підвищення кваліфікації) та публікації наукових здобутків у міжнародних наукових виданнях науково-педагогічних працівників Кафедри; сприяє міжнародній мобільності учасників освітнього процесу за профілем Кафедри.
  7. Кафедра бере участь у моніторингу міжнародних вимог для підготовки фахівців з геодезії та землеустрою з метою своєчасного реагування на зміни.
  8. Кафедра надає консультаційну допомогу та інформаційний супровід з питань реалізації можливостей щодо участі у міжнародних програмах академічного обміну, стажування, підвищення кваліфікації, стипендіальних програм від університетів-партнерів, тощо.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer